- اخبار

قاسم جان بابایی معاون وزارت بهداشت درمراسم معرفی «پروژه سلامت الکترونیک» درشهرستان بابلسراعلام کرد: اجرای نظام ارجاع در روستاهای ١۶ استان کشور

قاسم جان بابایی معاون وزارت بهداشت درمراسم معرفی «پروژه سلامت الکترونیک» درشهرستان بابلسراعلام کرد: اجرای نظام ارجاع در روستاهای ١۶…

ادامه مطلب