- اخبار

کشف ۹ فقره سرقت منزل واماکن در بابلسر فرمانده انتظامی شهرستان بابلسر از دستگیری۲سارق حرفه ای وکشف۹فقره سرقت منزل واماکن خصوصی در این شهرستان خبر داد.

کشف ۹ فقره سرقت منزل واماکن در بابلسر فرمانده انتظامی شهرستان بابلسر از دستگیری۲سارق حرفه ای وکشف۹فقره سرقت منزل واماکن…

ادامه مطلب