- اخبار

رییس دادگستری بابل: فریدون‌کنار را امن‌ترین شهرستان استان کردیم 🔺رییس انجمن کارفرمایان و کارآفرینان بابل: بانک‌ها خارج از طرح قانونی، وثیقه‌های خود را اجرا می‌کنند

رییس دادگستری بابل: فریدون‌کنار را امن‌ترین شهرستان استان کردیم
🔺رییس انجمن کارفرمایان و کارآفرینان بابل: بانک‌ها خارج از طرح قانونی، وثیقه‌های خود را اجرا می‌کنند