- اخبار

اسماعیل حسن زاده فرماندار بابلسر با اشاره به پتاسیل های کشاورزی شهرستان گفت: بخش بهنمیر این شهرستان قطب تولید نیشکر و توت فرنگی است.

اسماعیل حسن زاده فرماندار بابلسر با اشاره به پتاسیل های کشاورزی شهرستان گفت: بخش بهنمیر این شهرستان قطب تولید نیشکر…

ادامه مطلب