- اخبار

فرماندار بابلسر:از برخورد قاطع و قانونی با مامور نیروی انتظامی و فرد اهانت کننده به دلیل رفتار نامناسب با یک جانباز سرافراز دفاع مقدس خبر داد.

واکنش فرماندار بابلسر نسبت به برخورد نامناسب با جانباز بابلسری حضور فرماندار،امام جمعه، فرمانده سپاه در منزل جانباز بابلسری ودلجویی…

ادامه مطلب